D‘r Jittarist 😎🎸Hanno

Et jeäht jo op d‘r Fastelovvend zou. Doröm han ich för mich jedaaht: esue janz kann ich et net sie losse😁. De Lü än Öcher vermessen et jenau esue wies du selvs. Also koem mich deä Jedanke . Jitta ömhange, speäl än seng uus d´r Lamäng😎 e paar bekankte Öcher Leddcher. Domet es et ieschte jedoeh. Völl Freud beij et lustere än metsenge. Verletz könt noch eä of zweij mieh dozoe. Vür hand jo noch a paar Dag bes dat et esue witt es än vletz de eng of angere Möhn ongerweäs es.

D‘r Jittarist😎🎸Hanno

      Oecher Fastelovvends Leddcher - Hanno Dahmen